# عشق

عشق

  به هر کجا که پای می گذاری عشق را بگستران                                                       اول از همه در خانه خویش است                                                                                                                                      عشق را ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 14 بازدید

باغچه ذهن

                                              ذهن ماباغچه است                                        گل در آن باید کاشت                                                                            ونکاری گل من                                                                                                                         علف هرز در آن می روید....       ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 15 بازدید