# زبان_جهان

عشق

  به هر کجا که پای می گذاری عشق را بگستران                                                       اول از همه در خانه خویش است                                                                                                                                      عشق را ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 11 بازدید