# دل_نوشته

انرژی...

 نامدگانـ و رفتگانـ         از دو کرانه زمانـ                   سویـ تو میـ دوند هانــ                                 ایـ تو همیشه در میانــ   این جمله معروفه کـــه ... ادامه مطلب
/ 82 نظر / 19 بازدید