# انتظار

نیامدی...

  چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی                             چه بغضها که در گلو رسوب شد نیامدی                                                                       خلیل آتشین سخن ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 3 بازدید