کیمیاگر

ـ چیزهای ساده، خارق العاده ترین چیزها هستندو فقط خردمندان می توانند آنها را ببینند.

ـ تناقض علاقه ی بین میش ها، یا بین دختر جوان وگنج، تناقضی است که در زندگی هر کس وجود دارد. همین انتخاب است که سرنوشت زندگی را تعیین می کند.

ـ وقتی ما چیزی را بخواهیم همه دنیا برای موفقیت ما همدست می شوند.

ـ ممکن است ما همه چیز را بدانیم اما کسانی که یک بار دیگر ٱن را می گویند کمک می کنند که ما تصمیم بگیریم.

ـ جهان به زبانی ساخته شده است که همه می توانند بشنوند ولی آن را فراموش کرده اند.

گاهی زبان جهانی، زبانی است که نگاه ولبخند می گوید و قلب می شنود.

ـ عشق واقعی بدون تصاحب وبدون مالکیت است .

ـ بهتر کردن آینده : اگر به حال توجه کنی آن را بهتر خواهی کرد و اگر حال را بهتر کنی آنچه پس از آن می ٱید بهتر خواهد شد.

ـ چرا صحرا این چیزها را به مردی که از جای دیگر آمده می گوید حال آنکه ما از چندین نسل پیش در اینجا اقامت داریم ونمی شنویم.(زیرا عادت کرده ایم)

ـ چون چشمان من هنوز به صحرا عادت نکرده اند به طوری که می توانم چیزهایی را ببینم که چشمان تو به آن خو گرفته و نمی توانند ببینند.

ـ شر در آن چیزی نیست که از دهان به درون می رود شر در آن چیزی است که از دهان بیرون می آید.

ـ شترها خائن هستند ، هزاران کیلومتر بدون نشانی از خستگی راه می روند ناگهان به زانو در می آیند، اسب ها کم کم خسته می شوند.

ـ " من تو را دوست دارم چون..." دیگر چیزی نگو. آدم دوست دارد چون دوست دارد، هیچ دلیلی برای دوست داشتن وجود ندارد.

ـ یک طریق برای یاد گرفتن وجود دارد و آن طریق عمل است.

ـ برای رسیدن به "افسانه ی شخصی" وگنج، به قلبمان گوش بدهیم چون قلب تو هرجا باشد گنج تو هم همانجاست.

ـ قلب ها فقط به کسانی که در راه افسانه ی شخصیشان هستند کمک می کنند اما به بچه ها، مست ها وپیرها هم خیلی کمک می کنند.

ـ جهان، بخش قابل رویت خداوند است.

ـ عشق آن چیزی است که "روح جهان" را وادار به تحول و تکامل می کند.

ـ هر چه یک بار اتفاق می افتد ممکن است هرگز اتفاق نیفتد اما آنچه دو بار اتفاق بیافتد حتما بار سوم هم اتفاق می افتد.

 

خلاصه ای از کتاب کیمیاگر  نوشته پائولو کوئیلو

/ 2 نظر / 16 بازدید
سمیرا کیانی

سلام آقای دارابی هم تاسیس وبلاگتون هم تولدت رو تبریک میگم. امیدوارم مثله قدیم همیشه پر انرژی و خندان باشید. [لبخند][گریه]